TK Synergy 1 Helmet
TK Synergy 1 Helmet
Item #: HMTKS1
Price: $174.95
Options
TK Synergy 1 Safety Pant
TK Synergy 1 Safety Pant
Item #: HMTKS1P
Price: $169.95
Options
TK Trilium 1 Helmet
TK Trilium 1 Helmet
Item #: HMTKT1

NEW!
Price: $139.95
Options
TK Trilium 2 Kickers
TK Trilium 2 Kickers
Item #: HGTKT2K
Price: $124.95
Options
TK Synergy 5 Goalkeeper Bag
TK Synergy 5 Goalkeeper Bag
Item #: HO2TKS514
Price: $124.95
Options
TK Trilium 1 Chest Guard
TK Trilium 1 Chest Guard
Item #: HGTKT1U
Price: $109.95
Options
TK Trilium 2 Hand Protection
TK Trilium 2 Hand Protection
Item #: HGTKT2HP
Price: $104.95
Options
TK Trilium Goalkeeper Bag
TK Trilium Goalkeeper Bag
Item #: HO2TKTGK14
Price: $99.95
Options
TK 5 Goalkeeping Youth Hand Protectors
TK 5 Goalkeeping Youth Hand Protectors
Item #: HGTK5HP
Price: $84.95
Sale Price : $35.00
Options
TK Field Hockey Goalkeeping Girdle
TK Field Hockey Goalkeeping Girdle
Item #: HM89
Price: $84.95
Options
TK Trilium 1 Safety Pants
TK Trilium 1 Safety Pants
Item #: HMTKT1P
Price: $84.95
Options
TK Trilium 2 Chest Guard
TK Trilium 2 Chest Guard
Item #: HGTKT2U
Price: $79.95
Options
TK Trilium 1 Arm/Elbow Guard
TK Trilium 1 Arm/Elbow Guard
Item #: HGTKT1AE

NEW!
Price: $74.95
Options
TK Trilium 5 Youth Goalkeeper Gloves
TK Trilium 5 Youth Goalkeeper Gloves
Item #: HGTKT5HP
Price: $74.95
TK Bronze Leather Field Hockey Goalkeeping Gloves - Pair
TK Bronze Leather Field Hockey Goalkeeping Gloves - Pair
Item #: HG8 M
Price: $59.95
TK Trilium 5 Helmet
TK Trilium 5 Helmet
Item #: HMTKT5

NEW!
Price: $54.95
   1  2  3